Δικαιώματα γυναικών: η χάραξη πολιτικής ανά τον κόσμο για την έμφυλη ισότητα

Η Συμφωνία του Παρισίου για το Κλίμα: Στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες ως Τρόπος Αποφυγής της Παγίδας του Μάλθους

Εδαφικές διεκδικήσεις στην Αρκτική: Μια νέα ψυχρή αναμέτρηση;

Ελευθερία vs Ασφάλεια: η περιστολή δικαιωμάτων στην εποχή της τρομοκρατίας

Brexit: Η πιθανή έξοδος από την Ε.Ε. και ο αντίκτυπος για το μέλλον της Βρετανίας και της Ευρώπης.

Gun Control: Οι διαφορές στη νομοθεσία και την πρακτική μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής. Τα βαθύτερα αίτια

Κοινωνικό κράτος: Ευκαιρίες και προκλήσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

Η σημασία του νερού στον 21ο αιώνα: Διπλωματία, συγκρούσεις & γεωπολιτικές ισορροπίες

Προσφυγική Κρίση: Δοκιμασία για μια ενωμένη Ευρώπη;

Η γεωοικονομική και γεωπολιτική διάσταση της πυρηνικής συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ

TTIP: Τα βαθύτερα οικονομικοπολιτικά διακυβεύματα και οι διαφαινόμενες προοπτικές

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.