Κίνα & Ινδία: υπερδυνάμεις ανταγωνιστικές και στην μόλυνση

Ερευνητική Ομάδα «Περιβαλλοντικά Ζητήματα»

Μαρία Κοτσώνη , 12 Νοεμβρίου 2017

 

Είναι γνωστό ότι η Κίνα και η Ινδία παραμένουν οι μεγαλύτεροι καταναλωτές άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο σύμφωνα με πορίσματα νέας έρευνας που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, η εκπομπή διοξειδίου του θείου της Κίνας έπεσε κατά 75%, ενώ της Ινδίας αυξήθηκε κατά 50% συγκριτικά με τα επίπεδα εκπομπής του 2007.
Κρίνεται σκόπιμο στο συγκεκριμένο σημείο να διευκρινιστεί τί εστί διοξείδιο του θείου. Επεξηγηματικά, πρόκειται για αέριο ρύπο που προκύπτει κυρίως από την καύση άνθρακα κατά τη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σχετίζεται με τα φαινόμενα της όξινης βροχής κυρίως, καθώς και με την εμφάνιση πολλών προβλημάτων υγείας, λόγου χάρη καρδιοαναπνευστικών.
Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Scientific Reports στις 9/11/2017, στις παρυφές του 2000 η Κίνα σηματοδότησε την έναρξη μιας διαδικασίας ενσωμάτωσης δραστικών πολιτικών για την καταπολέμηση της εκπομπής αέριων ρύπων. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα των πολιτικών αυτών, αποτελούν ο επαναπροσδιορισμός των στόχων μείωσης των εκπομπών, η υιοθέτηση μιας διαφορετικής τακτικής ως προς τους κύριους ρυπαντικούς παράγοντες, όπως τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Συμπερασματικά, οι προαναφερθείσες κινήσεις του ενεργειακού κολοσσού φαίνεται πώς έχουν ξεκινήσει να έχουν πρακτικό αντίκρισμα, αν λάβουμε υπόψη ότι σύμφωνα με την δημοσίευση της εν λόγω έρευνας από το Πανεπιστήμιο του Maryland η Ινδία προσεγγίζει τη θέση του υπ’ αριθμόν 1 καταναλωτή.
Σύμφωνα με έγκυρες πήγες του Goddard Space Flight Center της NASA, αξιοσημείωτο είναι ότι η πτώση του επιπέδου εκπομπής των αέριων ρύπων στην Κίνα δεν συμπίπτει με την πτώση της χρήσης του άνθρακα, ούτε με τη μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι σημειώθηκε αύξηση 50% και 100% αντιστοίχως. Η τελευταία αυτή παρατήρηση φέρνει στο προσκήνιο την διαπίστωση ότι μεγάλο μέρος της μείωσης του επιπέδου των ρύπων που οφείλονται στο διοξείδιο του θείου προήλθε από ενέργειες ελέγχου των εκπομπών. Ωστόσο, η μείωση των επιπέδων του διοξειδίου του θείου δεν βρίσκει ανάλογο πρακτικό αντίκρισμα στην βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και επαγωγικά ούτε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που οφείλονται σε αυτήν.
Όσον αφορά την Ινδία, που άνοιξε πανηγυρικά την πόρτα στους γίγαντες της καύσης άνθρακα το 2012, η ζήτηση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην επικράτειά της ακολουθεί συνεχώς ανοδική πορεία. Παρόλη την ανήσυχη αύξηση των ποσοστών του διοξειδίου του θείου από τότε, οι επιπτώσεις στον τομέα της υγείας θα αργήσουν να φανούν, καθώς μέχρι στιγμής τα κέντρα εκπομπής των περισσότερων ρύπων δεν συγκεντρώνονται στις ασφυκτικά πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ινδίας.
Σε κάθε περίπτωση, ενόψει της ολοένα και απαιτητικότερης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, κρίνεται παραπάνω από σκόπιμο η λήψη ουσιαστικών και μακροπρόθεσμων μέτρων που θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και αναστρέψιμη πορεία του ζητήματος.

 

Παραπομπές:

  1. University of Maryland. “China’s sulfur dioxide emissions fell significantly while India’s grew over last decade: Study indicates that India may be world’s top sulfur dioxide emitter.” Sciencedaily, 2017, 12η Νοεμβρίου 2017, https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171109093255.htm
  2. Can Li, Chris McLinden, Vitali Fioletov, Nickolay Krotkov, Simon Carn, Joanna Joiner, David Streets, Hao He, Xinrong Ren, Zhanqing Li, Russell R. Dickerson. India Is Overtaking China as the World’s Largest Emitter of Anthropogenic Sulfur Dioxide. Scientific Reports, 2017; 7 (1) DOI: 10.1038/s41598-017-14639-8

 

Απάντηση