Οι συμφωνίες για τη μετά Brexit εποχή και οι επιπτώσεις τους στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα

Ερευνητική Ομάδα «Οικονομικές Δυναμικές»

Μαρία Βούλκου, 11 Νοεμβρίου 2017

 

Το συγκεκριμένο άρθρο «U.K. Plc Wants End to Brexit `SoapOpera’ in Bid for Certainty» αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την επικείμενη έξοδο της Βρετανίας από την Ευρώπη το 2019. Οι έως σήμερα διαπραγματεύσεις δεν έχουν τελεσφορήσει, με αποτέλεσμα να παραμένει μετέωρο το αν θα υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις Ως εκ τούτου, υπάρχει έντονη πίεση από το UKP lc. για επίτευξη συμφωνίας, καθώς και αβεβαιότητα ή αγωνία από τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες για την πορεία των οικονομικών δραστηριοτήτων τους, ενόψει της επικείμενης οριστικής και ιστορικής αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ιστορικό και καθοριστικό γεγονός, το οποίο αναμένεται να συμβεί μετά το πέρας 1,5 περίπου χρόνου αρχής γενομένης από σήμερα. Η πορεία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση σφραγίστηκε και επίσημα με τα αναπάντεχα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος του έτους 2016, όπου αποφασίστηκε με απόλυτη πλειοψηφία το λεγόμενο Brexit. Το τελευταίο προκάλεσε έντονη αναστάτωση και αβεβαιότητα σε πολιτικούς, οικονομικούς αλλά και δημοσιογραφικούς παράγοντες, τάραξε τη φαινομενική γαλήνη των σχέσεων Ευρώπης-Μεγάλης Βρετανίας και έθεσε στο τραπέζι των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων νέα ερωτήματα, καθώς και προβληματισμούς σχετικά με την συμπόρευση ή μη των δύο αυτών δυνάμεων και τις μεταξύ τους συμφωνίες.
Τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί, τα οποία τίθενται αφορούν στις μελλοντικές οικονομικές, πολιτικές και διεθνείς σχέσεις, οι οποίες θα διαμορφωθούν ανάμεσα στους δύο πόλους δυνάμεων (Ευρώπη-Ηνωμένο Βασίλειο). Η αβεβαιότητα στις πολιτικές διαπραγματεύσεις για τη μετά Brexit εποχή, αποτυπώνεται επακριβώς στα λόγια του Προέδρου της Ομοσπονδίας της Βρετανικής Βιομηχανίας PaulDrechsler, ο οποίος κάνει αναφορά σε μία σαπουνόπερα συνεχών και ατέρμονων διαπραγματεύσεων. Oι έως σήμερα πολιτικές διαπραγματεύσεις στην πραγματικότητα δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα ή κάποια επίσημη συμφωνία, ενώ αναβάλλεται διαρκώς η λήψη της τελικής απόφασης, με το χρονόμετρο να μετρά ήδη αντίστροφα για την επικείμενη οριστική απομάκρυνση ενός από τα ιδρυτικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν τελικά ωστόσο, επιτευχθεί μία τελική συμφωνία της Μεγάλης Βρετανίας με την Ευρώπη, θα εξομαλυνθούν και θα αμβλυνθούνοι όποιες αντιξοότητες υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή ή θα υπάρξουν μελλοντικά εξαιτίας του Brexit.
Οι πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες της Μεγάλης Βρετανίας αναμένουν επομένως με περίσσεια αγωνία την στρατηγική εξόδου, την οποία σχεδιάζει η Τερέζα Μέι, η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ίδια σύμφωνα με άρθρο των FT, δεσμεύεται να τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε στους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα είναι οι στρατιώτες πρώτης γραμμής που θα επηρεαστούν από την πορεία της Βρετανίας μετά την Brexit εποχή, αλλά θα είναι και τανάπαλι αυτοί που θα επηρεάσουν περισσότερο την πορεία της οικονομικής και πολιτικής ζωής. Συγκεκριμένα, υπάρχει μία άρρητη δέσμευση της τωρινής κυβέρνησης για διατήρηση των έως τώρα συμφωνιών, δικαιωμάτων και προνομίων σε σχέση με την Ευρώπη μέχρι και έπειτα από δύο χρόνια μετά την οριστική αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας, το Μάρτιο του 2019.
Η περίοδος χάριτος των δύο ετών δεν δίνεται τυχαία, αλλά είναι μία τεχνητή επιμήκυνση του χρόνου αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να προετοιμαστούν όλοι οι οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες για τις αλλαγές που επίκεινται να εμφανιστούν στο προσκήνιο. Οι επιπτώσεις ενός “hard Brexit” θα είναι ιδιαίτερα επίπονες και μακροχρόνιες για όλες τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές ομάδες ενδιαφέροντος. Ήδη εκφράζονται προβληματισμοί για απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Μεγάλης Βρετανίας στη μετά Brexit εποχή. Επομένως, καθίσταται επιτακτική η λήψη μέτρων από την πλευρά της Βρετανικής κυβέρνησης για την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων της αποχώρησης από την Ευρώπη.
Στον επιχειρησιακό ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα στον κλάδο της τραπεζικής, οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προεξοφλήσει την επικείμενη άφιξη του Brexit και λαμβάνουν τα μέτρα τους με τη σύναψη συμφωνιών και διαπραγματεύσεων με άλλες τράπεζες και επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι “3 Big US banks” ήδη σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα τους για τη μετά Brexit εποχή. Τα μελλοντικά τους σχέδια αφορούν σε εκκίνηση των διαδικασιών της λειτουργίας θυγατρικών εταιρειών του ομίλου, οι οποίες θα βρίσκονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στη διαδικασία των συγχωνεύσεων με τράπεζες, οι οποίες ανήκουν σε ένα από τα υπόλοιπα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύουν να αμβλύνουν τις γωνίες του Brexit και να διαφυλάξουν τα οικονομικά τους οφέλη σε μία περίοδο συνεχών ανακατατάξεων και αλλαγής πολιτικών και οικονομικών δυνάμεων στο πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό.
Καταλήγοντας, το Brexit αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο που πλήττει ιδιαίτερα τόσο τον δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός επιχειρησιακός τομέας έχει αντιδράσει με ευελιξία, προσπαθώντας να υπερκεράσει τα όποια εμπόδια δημιουργούνται εξαιτίας της αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρώπη. Αναμένεται από όλες τις ομάδες ενδιαφέροντος και η σύναψη ορισμένης αξιόλογης συμφωνίας από την βρετανική κυβέρνηση με την Ευρώπη, προκειμένου οι Βρετανοί πολίτες να μην ατενίζουν το μέλλον με απαισιοδοξία, αλλά με συγκρατημένη αισιοδοξία.

 

Παραπομπές:

  1. Not Mentioned, N. (Ιούλιος 2017). Theresa May pledges no Brexit ‘cliff edge’ for companies. FinancialTimes. Διαθέσιμο σε: https://www.ft.com/content/1afeb7aa-6d33-11e7-bfeb-33fe0c5b7eaa (Ανακτήθηκε 12 Νοεμβρίου, 2017).
  2. Dunkley, Binham, Arnold and Noonan, E. (Νοέμβριος 2017). US banks’ ‘stop gap’ Brexit plans set to retain London jobs. FinancialTimes. Διαθέσιμο σε: https://www.ft.com/content/1b99624a-c545-11e7-b2bb-322b2cb39656 (Ανακτήθηκε 12 Νοεμβρίου, 2017).

 

 

Απάντηση