Το παράδοξο της Υγείας: Η περίπτωση των ΗΠΑ

Ερευνητική Ομάδα «Κοινωνικά και Ανθρωπιστικά Ζητήματα»

Χρήστος Τσαγκάρης, 18 Δεκεμβρίου 2017

 

Το ονοματικό σύνολο «παράδοξο της υγείας» έχει κατά καιρούς αποκτήσει ποίκιλα περιεχόμενα. Στην περίπτωση των ΗΠΑ αφορά στα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα του εκεί συστήματος παρά τις υψηλές δαπάνες που αυτό απαιτεί.
Η ετήσια κατάταξη των πολιτειών ως προς τους δείκτες υγείας του πληθυσμού τους ανέδειξε την επίδραση νοσολογικών (παχυσαρκία, μεταδοτικά νοσήματα) αλλά και πολιτικοοικονομικών παραγόντων στο τελικό καλό ή κακό αποτέλεσμα. Σε πολλές περιπτώσεις η πλάστιγγα έγειρε υπέρ των πολιτειών που εξασφάλισαν την ασφαλιστική κάλυψη του μεγαλύτερου τμήματος του πληθυσμού καθώς και την πρόσβαση του σε κοινωνικές δομές πέραν των ιατρικών ιδρυμάτων. Σημαντικός παράγοντας θνητότητας αποδείχθηκε η ευρεία χρήση καναβινοειδών που συνταγογραφούνται σε πολλές υπηρεσίες νόμιμα από επαγγελματίες υγείας.
Τα αποτελέσματα της κατάταξης προβληματίζουν τους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι βλέπουν τις ασφαλιστικές και φαρμακευτικές δαπάνες να αυξάνονται σε ετήσια βάση αγγίζοντας τάξεις δισεκατομμυρίων. Φαίνεται ότι το παράδοξο στηρίζεται σε μία «λαθεμένη» κατανομή των πόρων καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο το ίδιο παράδοξο – σε μικρότερη κλίμακα – εμφανίζεται στις χώρες που αμελούν τη χρηματοδότηση κοινωνικών και προληπτικών δράσεων (πρωταρχική και πρωτογενής πρόληψη) και επικεντρώνονται στην περίθαλψη των ασθενών αφότου εκδηλωθούν συμπτώματα ή/και νόσος (δευτερογενής και τριτογενής πρόληψη). Ο προβληματισμός των ειδικών είναι βάσιμος καθώς οι ΗΠΑ παρά την διεθνώς αναγνωρισμένη πρωτοπορία τους σε όλες τις βαθμίδες της έρευνας και σε βιοϊατρικό εξοπλισμό τοποθετούνται σε παγκόσμιες κατατάξεις σε θέσεις πολύ χαμηλότερες από τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου.
Ενδεχομένως η υιοθέτηση ενός διαφορετικού υποδείγματος που θα προβλέπει αντί να αναμένει τη νόσο αλλά και θα περιλαμβάνει όσο περισσότερους ανθρώπους είναι δυνατό θα οδηγήσει στον εξορθολογισμό και πιθανώς στη μείωση των δαπανών. Στη βάση αυτής της ανάγνωσης του προβλήματος εντοπίζεται το δικαίωμα σε ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

 

Παραπομπές:

  1. Bradley, Elizabeth H., et al. “American Health Care Paradox – High Spending on Health Care and Poor Health.” Qjm, 2016, doi:10.1093/qjmed/hcw187.
  2. Anderson, G. F., et al. “It’s The Prices, Stupid: Why The United States Is So Different From Other Countries.” Health Affairs, vol. 22, no. 3, Jan. 2003, pp. 89–105., doi:10.1377/hlthaff.22.3.89.

Απάντηση