Ερευνητική Ομάδα «Κοινωνικά και Ανθρωπιστικά Ζητήματα»

Χρήστος Τσαγκάρης, 14 Ιανουαρίου 2017

 

Η νόσος του Alzheimer εντάσσεται στο φάσμα των νευροεκφυλιστικών διαταραχών. Σύνδεεται με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας στην Τρίτη ηλικία ενώ οι υπάρχουσες θεραπείες είναι λίγες και συχνά αναποτελεσματικές. Πρόσφατα ανακοινώθηκε από την Pfizer, μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως φαρμακευτικές εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ, η απόσυρση των κεφαλαίων που διαθέτει για έρευνα στις νευροεπιστήμες.
Η απόφαση της εταιρείας επιφέρει σημαντική καθυστέρηση στην εξεύρεση, δοκιμή και εφαρμογή νέων θεραπειών προξενώντας μεγάλο προβληματισμό στους πάσχοντες, το περιβάλλον και τους θεράποντες τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος χρόνος επιβίωσης ηλικιωμένων που διαγιγνώσκονται με τη νόσο δεν ξεπερνά τα 4,5 έτη κατά τη διάρκεια των οποίων τα προβλήματα υγείας του ασθενούς οξύνονται ενώ η ποιότητα ζωής του ίδιου και των φροντιστών – οικείων του υποβαθμίζεται συνεχώς.
Η απόφαση της εταιρείας φαίνεται να υπαγορεύεται από το γεγονός ότι η πλειονότητα των κλινικών μελετών στις οποίες φθάνει ένα μικρό ποσοστό των προταθέντων φαρμάκων αποτυγχάνει – πράγμα που συνεπάγεται οικονομική ζημία. Για τον λόγο αυτό η εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεση της να στηρίξει ερευνητικές προσπάθειες που έχουν θετικότερο και αμεσότερο αποτέλεσμα για τους ασθενείς.
Εντούτοις η απόσυρση της Pfizer από τη νόσο Alzheimer συμπίπτει με την ελάττωση της επιβαλλόμενης σε αυτήν φορολογίας από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το γεγονός αυτό δημιουργεί την υποψία ότι η απόφαση υπαγορεύεται από κερδοσκοπικούς και όχι ερευνητικούς λόγους εφόσον η ελάφρυνση της φορολογίας αντισταθμίζει τη ζημιά που υφίσταται η εταιρεία από αποτυχημένες δοκιμές.
Επιστήμονες του χώρου συμφωνούν με την άποψη ότι τα πτωχά αποτελέσματα συνδέονται με κενά γνώσης στη φυσιολογία του εγκεφάλου και την παθοφυσιολογία της νόσου. Υπογραμμίζουν ωστόσο ότι ακόμα και μέσω των αποτυχημένων δοκιμών η επιστημονική κοινότητα ανακαλύπτει, θέτει νέους ερευνητικούς στόχους, αποκτά και εμπλουτίζει τις υπάρχουσες τεχνικές.
Ασθενείς, φροντιστές και ερευνητές πλήττονται. Το δικαίωμα στην υγεία και την ποιότητα ζωής από τη μία μεριά αλλά και το δικαίωμα στην επιστημονική γνώση και την επέκταση της πλήττονται με τρόπο ο οποίος ωστόσο δεν στερείται νομιμότητας.

Παραπομπές:

  1. Ganguli M, Albanese E, Seshadri S, Bennett DA, Lyketsos C, Kukull WA, Skoog I, Hendrie HC, Population Neuroscience: Dementia Epidemiology Serving Precision Medicine and Population Health, Alzheimer Dis Assoc Disord. 2018 Jan 9. doi: 10.1097/WAD.0000000000000237
  2. https://www.webmd.com/alzheimers/news/20080110/average-dementia-survival#2