από τη Λιλή-Κόκκορη Μαρία-Κωνσταντίνα (Μαριαντίνα), ερευνήτρια της ομάδας «Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο»

Η Παγκόσμια Ημέρα Άγριων Ζώων και Φυτών, αποτελεί μια ευκαιρία να γιορτάσουμε τα ποικίλη είδη της χλωρίδας και της πανίδας, η οποία καθιερώθηκε από το 2013, σε μια προσπάθεια του ΟΗΕ να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την ανθρωπότητα, αλλά και να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή του τεράστιου και οργανωμένου εγκλήματος  προς την άγρια ζωή, το οποίο έχει εκτεταμένες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Η ημερομηνία που επιλέχθηκε δεν είναι τυχαία, καθώς στις 3 Μαρτίου του 1973, υιοθετήθηκε η Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας, γνωστή ως ‘’CITES’’, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για να εξασφαλιστεί ότι το διεθνές εμπόριο δεν αποτελεί απειλή για την επιβίωση των απειλουμένων ειδών και τη διατήρηση της άγριας ζωής, και του ανθρώπινου είδους γενικότερα.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής είναι αφιερωμένη στις τίγρεις. Οι τίγρεις αντιμετωπίζουν πολλές απειλές για την επιβίωσή τους στο φυσικό περιβάλλον, όπως είναι η απώλεια βιοτόπου και θήρας, η λαθρόθηρία, το λαθρεμπόριο, και η αλλαγή του κλίματος. Υπολογίζεται ότι οι πληθυσμοί των τίγρεων μειώθηκαν κατά 95% τα τελευταία χρόνια και οι πληθυσμοί των λιονταριών μειώθηκαν κατά 40% σε μόλις 20 χρόνια.

Η άγρια ζωή έχει μια εγγενή αξία και συμβάλλει στις οικολογικές, γενετικές, κοινωνικές, επιστημονικές και πολιτιστικές πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης και της ευημερίας του ανθρώπου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Κι-Μουν, προκειμένου να αναδείξει το μέγεθος του προβλήματος τόνισε ότι το «παράνομο εμπόριο είναι μια αυξανόμενη και εξελισσόμενη διακρατική μορφή εγκληματικότητας συγκρίσιμη με άλλα ολέθρια παραδείγματα όπως η εμπορία ανθρώπων, η διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο διαφόρων ειδών και πετρελαίου».

Για τους λόγους αυτούς όλα τα κράτη μέλη, το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και των άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς επίσης και ολόκληρη η ανθρώπινη κοινωνία καλούνται να τηρούν και να συμβάλλουν με τις δράσεις τους σε αυτή την παγκόσμια γιορτή της άγριας ζωής.