από τη Μαρίνα Ρήγα, ερευνήτρια στην υποομάδα «Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο»

Κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου γιορτάζεται η Ημέρα Υγείας. Την ίδια ημερομηνία το 1948 συστάθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος είναι ο κατεξοχήν θεσμός του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που ασχολείται με την υγεία. Πρωταρχικός στόχος του είναι, αναμφίβολα, η επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιπέδου στον τομέα της υγείας σε όλο τον κόσμο, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η κατάλληλη πληροφόρηση των ανθρώπων.

Η υγεία αποτελεί θεμελιώδες, ανθρώπινο και αναφαίρετο δικαίωμα. Κατοχυρώνεται στο ελληνικό Σύνταγμα στα άρθρα 5 παρ.5, 7 παρ. 2 και 21 παρ. 3. Το δικαίωμα στην υγεία ανήκει στα κοινωνικά δικαιώματα, σύμφωνα με τα οποία ο πολίτης δεν αμύνεται έναντι του κράτους και αξιώνει από το κράτος να του παρέχει τα απαραίτητα βιοτικά αγαθά βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Επιπλέον, κατοχυρώνεται και στο άρθρο 25 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών του 1948 που ορίζει μεταξύ άλλων ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στο ίδιο αλλά και στην οικογένειά του υγεία, ευημερία και ιατρική περίθαλψη.

Για το 2019, το θέμα της καμπάνιας του ΠΟΥ είναι η καθολική κάλυψη υγείας, κάτι που είναι και ο κύριος στόχος του Οργανισμού. Το σημαντικό για να επιτευχθεί είναι όλοι να αποκτούν την περίθαλψη που χρειάζονται, όταν την χρειάζονται, δίχως εξαιρέσεις. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του οργανισμού, 100 εκατομμύρια άνθρωποι ωθούνται σε ακραία φτώχεια κάθε χρόνο, καθώς δεν μπορούν, από οικονομικής απόψεως, να λάβουν ιατρική περίθαλψη. Η καμπάνια επομένως, στοχεύει στο να ενημερώσει επαρκώς τους πολίτες για τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που πρέπει να λαμβάνουν και να γνωστοποιήσει πως είναι να ζεις χωρίς ιατρική περίθαλψη.

Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών έχει θέσει Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι πρόκειται να υλοποιηθούν έως το 2030. Η υγεία αποτελεί τον Στόχο 3, κάτι που αποδεικνύει την σημασία έγκαιρης επίτευξής του. Αποτελείται από επιμέρους στόχους οι οποίοι περιλαμβάνουν καίρια ζητήματα όπως την μητρική θνησιμότητα, την πρόληψη θανάτου νεογέννητων και παιδιών κάτω των 5 ετών, τις επιδημίες και ασθένειες που μαστίζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες.  Σύμφωνα με την επίσημη αναφορά του Γενικού Γραμματέα για την πρόοδο των Στόχων για το 2018, η Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA) – που παρέχεται από τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) – αυξήθηκε κατά 41% από όλους τους χορηγούς από το 2010 και έφτασε τα 9,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2016.

Εν κατακλείδι, είναι θεμιτό να υπάρχει επίγνωση από όλους τους κατοίκους του πλανήτη για τα δικαιώματά τους στο επίπεδο της υγείας τους, καθώς η υγεία είναι κάτι που συνδέεται και εξαρτάται και με άλλα δικαιώματα όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στη ζωή, στην εργασία. Αυτό λοιπόν που θέλει να επιτύχει φέτος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι η καθολική υγεία και περίθαλψη για όλους ώστε να μην κωλύονται σε άλλους τομείς της καθημερινότητάς τους.