Η εκλογή του Προέδρου Trump έχει προκαλέσει δραστικές αλλαγές στον τομέα της αμερικανικής ενεργειακής πολιτικής. Το σχέδιο της «Καθαρής Ενέργειας» του Barack Obama, το οποίο απέβλεπε στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, έδωσε την θέση του στο πρόγραμμα της «Αμερικής Πρώτα», καθώς ο Donald Trump στοχεύει να απαγκιστρώσει την ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ από οποιαδήποτε περιβαλλοντική και κλιματική ανησυχία. Με το νέο αυτό σχέδιο ο νέος Πρόεδρος έχει δύο βασικές προτεραιότητες: χαμηλότερο κόστος παραγωγής ενέργειας και την δημιουργία θέσεων εργασίας για τους Αμερικανούς πολίτες. Το μέσο για την υλοποίηση των στόχων αυτών είναι η εξόρυξη ορυκτών καυσίμων.

Ήδη από την προεκλογική του εκστρατεία, ο Πρόεδρος Trump είχε τονίσει ότι σκόπευε να αναζωογονήσει την αμερικανική βιομηχανία άνθρακα και να επεκτείνει την εγχώρια παραγωγή ορυκτών καυσίμων. Οι σύμμαχοι του στη διοίκηση και το Κογκρέσο σκοπεύουν να ανατρέψουν τους  προγενέστερους κανονισμούς, που έθεταν φραγμούς στις ενεργειακές βιομηχανίες, να επιτρέψουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια στρέμματα ομοσπονδιακής γης την εξόρυξη άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, και να μειώσουν την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για κλιματικά και περιβαλλοντικά προγράμματα. Ο Πρόεδρος έχει δηλώσει την πρόθεσή του να αλλάξει την ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ και μέχρι στιγμής, έχει αναλάβει πολλές βασικές δράσεις. Το σχέδιο ενέργειας του Προέδρου Trump στοχεύει στη μείωση των κανονισμών για την εγχώρια εξόρυξη ορυκτών καυσίμων και αποσκοπεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας, με την επέκταση της παραγωγής πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα. Το σχέδιο αυτό βασίζεται σε τρία βασικά στοιχεία: την  εξαγωγή ορυκτών καυσίμων χαμηλού κόστους στις ΗΠΑ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας, την αναζωογόνηση της εξασθενημένης βιομηχανίας άνθρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την αναίρεση των κλιματικών πολιτικών της κυβέρνησης Obama και τον τερματισμό του σχεδίου δράσης για το κλίμα. (VAKHSHOURI, 2017) Η πολιτική του Trump συνοψίζεται στην ομιλία του στην Φιλαδέλφεια τον Ιανουάριο του 2017, όπου και διακήρυξε: «Θα εξαπολύσουμε την πλήρη δύναμη της Αμερικανικής ενέργειας, τερματίζοντας του περιορισμούς στο σχιστολιθικό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον καθαρό, όμορφο άνθρακα… Και θα επαναφέρουμε τους ανθρακωρύχους στις δουλειές τους.» (CNN, 2017)

Ο Trump και οι περισσότεροι από τους διορισμένους στο υπουργικό του συμβούλιο είναι σκεπτικιστές όσον αφορά την κλίμα, ισχυριζόμενοι πως δεν πιστεύουν στην επιστημονική συναίνεση ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις, ούτε πως το διοξείδιο του άνθρακα είναι πρωταρχικός συντελεστής της αλλαγής αυτής. Με αυτόν τον πυρήνα σκέψης, ξεκίνησε την εφαρμογή της πολιτικής του αποσύροντας τις ΗΠΑ, την 1 Ιουνίου του 2017, από την  Συνθήκη για το Κλίμα του Παρισιού, μια συμφωνία που έχουν υπογράψει σχεδόν όλα τα έθνη για τη μείωση των εκπομπών ορυκτών καυσίμων. (VAKHSHOURI, 2017) Αντικατέστησε το Σχέδιο Καθαρής Ενέργειας του Obama, που είχε ως σκοπό την δραστική μείωση των εκπομπών από αμερικανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, με έναν κανόνα που προβλέπει την ραγδαία αύξηση της έκθεσης μικρό-σωματιδίων και όζοντος στον αέρα. (Southerland, 2020) Επίσης, το 2018 προχώρησε στην περικοπή της χρηματοδότησης του EPA(Environmental Protection Agency) κατά 31% -μακράν την μεγαλύτερη περικοπή προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε ομοσπονδιακή υπηρεσία. Η διοίκησή του έχει αναιρέσει ή καθυστερήσει τις περισσότερες κανονιστικές και εκτελεστικές ενέργειες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, ενώ προτείνει νέες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης ορυκτών καυσίμων. Το Κέντρο Sabin για το Δίκαιο της Κλιματικής Αλλαγής του Πανεπιστημίου Columbia υπολογίζει 131 δράσεις για την ομοσπονδιακή απορρύθμιση του κλίματος από τότε που ανέλαβε την προεδρία ο Trump. Ελλείψει ολοκληρωμένου εθνικού νόμου για το κλίμα, αυτές οι κινήσεις έχουν οδηγήσει σε διάβρωση των κύριων ρυθμιστικών μοχλών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τη μείωση των εκπομπών θέρμανσης του πλανήτη. Αρκετές από αυτές τις ενέργειες, όπως η ανατροπή σημαντικών κανόνων για το μεθάνιο, οι κανονισμοί για την ατμοσφαιρική ρύπανση μεταξύ κρατών και η ενεργειακή απόδοση, έχουν αποκλειστεί ή καθυστερήσει από δικαστές που αμφισβήτησαν την ευρεία άποψη της διοίκησης για τη νομική της αρχή. Ωστόσο, ορισμένα από αυτά τα εμπόδια μπορεί να είναι προσωρινά, και τα δικαστήρια δεν έχουν ακόμη αποφανθεί για τις επακόλουθες ενέργειες απορρύθμισης. Ο πρόεδρος, όμως,  σίγουρα θα προσπαθήσει να υλοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα σχέδια προς την σκεπτικιστική αυτή κατεύθυνση, πριν από το τέλος της πρώτης θητείας του. (Feldman & Lavelle, 2020)

Ο Πρόεδρος Trump θεωρεί ότι ενισχύει την οικονομία μέσω της απορρύθμισης. Όμως, η μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις είναι βραχυπρόθεσμη. Η απορρύθμιση συνεπάγεται περισσότερη ρύπανση του αέρα, της γης και των υδάτων, και θα οδηγήσει στην ανεξέλεγκτη αλλαγή του κλίματος. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις θα συνοδεύονται από τεράστιο κόστος. (Southerland, 2020) Οι προθέσεις του Trump και ο επιβλαβής αντίκτυπος της κυβέρνησής του στην παγκόσμια κλιματική πρόοδο, θα είναι εμφανείς στους ψηφοφόρους το 2020, με τρόπο που πολλοί δεν κατάλαβαν τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Το μόνο ερώτημα είναι αν αυτοί που ενδιαφέρονται για το μέλλον του πλανήτη, μπορούν να ενωθούν ως πολιτική δύναμη. (Feldman & Lavelle, 2020)

Βιβλιογραφία

VAKHSHOURI, S. (2017) “The America First Energy Plan: Renewing the Confidence of American Energy Producers”. Atlantic Council. Available here.

CNN(2017). «Donald Trump, Speech Delivered at the Republican Party Philadelphia Retreat». Available here.

Southerland, E. (2020) “We can’t let Trump roll back 50 years of environmental progress”. The Guardian . Available here.

Feldman, S. and Lavelle, M. (2020)“Donald Trump’s Record on Climate Change”.  Inside Climate News. Available here.