από τη Βίκυ Βιτάκη, Ερευνήτρια της Ομάδας Οικονομικών Θεμάτων

Εισαγωγή

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς λόγω της ταχείας ανάπτυξης της τεχνολογίας, της παγκοσμιοποίησης και των κοινωνικών αλλαγών. Ειδικότερα, η κύρια πρόκληση των επιχειρήσεων, έναντι αυτών των μεταβολών, εντοπίζεται στην αδιάλειπτη επιδίωξη για επίτευξη των στόχων του ψηφιακού μετασχηματισμού, με τη χάραξη μιας προσαρμοσμένης επιχειρηματικής στρατηγικής, με βάση τις βέλτιστες ψηφιακές πρακτικές, να αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας (Source: Mckinsey).

Πλέον, οι παραδοσιακοί τρόποι λειτουργίας των επιχειρήσεων δεν είναι επαρκείς, καθώς οι εταιρικοί οργανισμοί θα πρέπει να αναδιοργανώσουν ή να αλλάξουν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες και να καινοτομήσουν. Σε αυτή την προσπάθεια για καινοτομία, συμβάλλει η εφαρμογή των πρακτικών του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Η έρευνα που θα παρουσιαστεί για τον κλάδο εμπορίου των FMCG (Fast-Moving Consumer Goods), που πρόκειται για προϊόντα που πωλούνται ταχέως και σε χαμηλά κόστη, δείχνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι μια απλή διαδικασία, αλλά ένα μακροχρόνιο ταξίδι αναδιαμορφώσεων και αλλαγών (Source: Investopedia, MckinseyIndustries), το οποίο θεωρείται πλέον απαραίτητο. 

Μάλιστα, οι οργανισμοί με την εφαρμογή των πρακτικών του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπου στην προκειμένη περίπτωση το μετασχηματιστικό ταξίδι των επιχειρήσεων ήταν επικεντρωμένο στο επιχειρηματικό τους μοντέλο, απέκτησαν στρατηγικό πλεονέκτημα. Καθώς έγιναν πιο ανταγωνιστικές, επεκτάθηκαν σε νέες αγορές, δημιούργησαν νέα κανάλια διανομής και επικοινωνίας με τους πελάτες, μείωσαν τα λειτουργικά τους κόστη και βελτίωσαν τη συνεργασία τους με τους επιχειρηματικούς τους εταίρους. Τέλος, σε αυτό το πλαίσιο θα αναλυθούν στις παρακάτω ενότητες διεξοδικά οι μεθοδολογίες και οι πρακτικές πίσω από την επιτυχημένη διαδικασία μεταμόρφωσης της επιχείρησης Παπαστράτος, σε μια ψηφιακή επιχείρηση πρότυπο για την Ελλάδα.

Εννοιολογική προσέγγιση Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Είναι ευρύτατα κοινά παραδεκτό και δεδομένο, πλέον, ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι διαρκώς ασταθές, ευμετάβλητο και άκρως ανταγωνιστικό (Source: MckinseyInsights). Τα άτομα και οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις, όσον αφορά την ηγεσία, λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. Αυτό σημαίνει ότι οι παραδοσιακές στρατηγικές, οι λειτουργικές δομές των επιχειρήσεων και η ηγεσία φαίνονται πλέον απαρχαιωμένες και είναι αναγκαίο να επαναπροσδιοριστούν λόγω της “διατάραξης” στον ψηφιακό κόσμο (digital transformation and disruption). 

Ειδικότερα, με τον όρο Ψηφιακό Μετασχηματισμό περιγράφονται “οι οργανωτικές αλλαγές μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και των δραστηριοτήτων της” (Wade2015). Ουσιαστικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνίσταται στον επανασχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο συνδέονται οι άνθρωποι, τα δεδομένα και οι διαδικασίες. Αυτό σημαίνει πως η έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν περιγράφεται ως ένα συγκεκριμένο εργαλείο ή μέθοδο που απλά μπορεί να εφαρμόσει η επιχείρηση, αλλά είναι μια μακρά διαδικασία, η οποία διέρχεται από τέσσερα στάδια: έρευνα, σύνθεση, δοκιμές και εφαρμογή (Source: Capgemini Study).

Επομένως, ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως μια ευρύτερη έννοια δεν ταυτίζεται αποκλειστικά και μόνο με τις επενδύσεις των εταιρειών σε ψηφιακές τεχνολογίες. Αντιθέτως, για να είναι εφικτή και επιτυχής η διαδικασία μετάβασης μιας επιχείρησης προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, κρίνεται αναγκαία η αναδιαμόρφωση των επιχειρηματικών λειτουργιών, η τροποποίηση της εταιρικής κουλτούρας και η ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να υιοθετήσει και να ακολουθήσει τη διαρκώς μεταβαλλόμενη τεχνολογία.

Πυλώνες Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί ένα ταξίδι μακροχρονίων μεταβολών και δυναμικής σύνθεσης εμπειριών με στόχο τη στρατηγική αναδιαμόρφωση του επιχειρηματικού μοντέλου, των επιχειρηματικών συνεργασιών και, τελικά, της ίδιας της επιχειρηματικής κουλτούρας (Warner & Wäger, 2019). Βέβαια, ανάλογα με την κουλτούρα και το επιχειρηματικό μοντέλο κάθε οργανισμού διαφέρει ο συνδυασμός των διάφορων στρατηγικών και πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει κάθε εταιρεία για να καταστεί εφικτή η πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι εταιρείες να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς και να διαμορφώνονται οι πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού (Source: MITSloanReview) ως εξής:

  • Ως προς τις Επιχειρηματικές Διαδικασίες (Operations)
  • Ως προς την Εμπειρία Πελάτη (Customer Experience)
  • Ως προς το Επιχειρηματικό Μοντέλο (Business Model)

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει διεξοδικότερη ανάλυση του τελευταίου πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού, που αφορά το Επιχειρηματικό Μοντέλο και θα παρουσιαστεί η μελέτη περίπτωσης της ηγετικής πολυεθνικής εταιρείας Παπαστράτος – Philip Morris International που επέλεξε αυτόν τον πυλώνα για την ψηφιοποίηση της.

Πρακτικές Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Παπαστράτος – PMI

Πυλώνας Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Επιχειρηματικό Μοντέλο (Business Model)

Μπορεί ένας οργανισμός να μετατραπεί ολοκληρωτικά από μια από τις πιο παραδοσιακές, αμετάβλητες βιομηχανικές επιχειρήσεις στον κόσμο, σε μία από τις πιο τεχνολογικά προηγμένες

H Philip Morris International επέλεξε να μην είναι ακόλουθος των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της ψηφιακής “ αναστάτωσης” (digital disruption), επιλέγοντας την Ελλάδα για να τοποθετηθεί ως ηγέτης στην τροποποίηση της βιομηχανίας καπνού της θυγατρική της εταιρείας, Παπαστράτος, θέτοντας ένα μεγάλο στόχο και κατ’ επέκταση τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία της καπνοβιομηχανίας: την πλήρη αντικατάσταση των συμβατικών τσιγάρων από smoke-free προϊόντα (Source: IQOS).

Έπειτα από μια πολυετή μελέτη από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της PMI, αποφασίστηκε η Παπαστράτος να υλοποιήσει το παραπάνω όραμα με την προώθηση των προϊόντων IQOS και την μετάλλαξη ολόκληρης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας σε κέντρο παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων (HEET) για τα καινοτόμα smoke – free προϊόντα. Φυσικά, για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου, για μια κοινωνία απαλλαγμένη από τον καπνό του τσιγάρου, εφαρμόστηκε μια πελατοκεντρική προσέγγιση και κατά συνέπεια άλλαξε εξ ολοκλήρου το επιχειρηματικό μοντέλο της Παπαστράτος – PMI, αλλά συγχρόνως και η μορφή των συναλλαγών της επιχείρησης από B2B σε B2C. Έτσι, η εταιρεία από μια παραδοσιακή καπνοβιομηχανία που λειτουργούσε αποκλειστικά με τους λιανοπωλητές (B2B), μετατράπηκε σε μια πρωτοποριακή επιχείρηση που διαθέτει μια απλή, άμεση και διαρκή επικοινωνία με τους πελάτες της (Source: Forbes-Capital).

Αναντίρρητα, η είσοδος σε μια νέα αγορά προϊόντων και η μετατροπή των εγκαταστάσεων της Παπαστράτος σε υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής των προϊόντων HEET και IQOS, επέφερε και την αναμενόμενη αλλαγή στις επιχειρηματικές λειτουργικές δραστηριότητες, στα κανάλια επικοινωνίας με τους καταναλωτές και στην εταιρική της κουλτούρα (Source: Fortune Greece). Βέβαια, είναι άξιο προσοχής πως για να εφαρμοστούν όλα αυτά ήταν απαραίτητο η επιχείρηση να υιοθετήσει, μετά από την πολυετή εμπειρία της στην παραγωγή καπνού, τη νοοτροπία μιας νεοσύστατης τεχνολογικής επιχείρησης (start-up) και να λειτουργήσει ως ένας ταχέως μεταβαλλόμενος και ευπροσάρμοστος στις τεχνολογικές εξελίξεις οργανισμός (Source: Startup).

Επομένως, με τη χρήση αυτού του νέου επιχειρηματικού μοντέλου χρησιμοποιηθήκαν καινοτόμες οργανωσιακές και λειτουργικές δομές ενδοεπιχειρησιακά, για να επιτύχει η διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Δηλαδή, η αλλαγή αυτή δεν αφορούσε μόνο τη στρατηγική της επιχείρησης, αλλά επηρέαζε σε σημαντικό βαθμό το εσωτερικό περιβάλλον και όλους όσους εμπλέκονταν με την Παπαστράτος. Για αυτό, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε αυτοματοποίηση στη γραμμή παραγωγής με τη χρήση του ΙοΤ (Internet Of Things), υλοποιήθηκε σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των εξερχόμενων παραστατικών (cloud), δημιουργήθηκαν νέες ομάδες εργαζομένων για την προαγωγή καινοτόμων πρωτοβουλιών, την εφαρμογή νέων ευέλικτων μεθόδων (Agile), την ταχύτερη λήψη αποφάσεων και  προώθηση των προϊόντων IQOS (Source: BCG). 

Νέα κανάλια επικοινωνίας και διανομής 

Όπως έχει ήδη τονιστεί, για την Παπαστράτος – PMI η διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού θα πρέπει να είναι γρήγορη και σε μεγάλο βαθμό, να επιδιώκει να εξελιχθεί και να μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα άλλων τεχνολογικών εταιρειών. Αυτός ήταν ο λόγος που προσλήφθηκαν νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι κατείχαν την απαραίτητη εμπειρία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ανέλαβαν ψηφιακούς ρόλους στην εταιρεία. Έτσι, η διαδικασία της ψηφιοποίησης επικεντρώθηκε στην συνέχεια στις ανάγκες για εμπορευματοποίηση και επικοινωνία με τον καταναλωτή. 

Παράλληλα, στον πυρήνα της ψηφιοποίησης βρέθηκε η προοπτική της διαχείρισης επιχειρηματικών έργων, η συνεργασία και η ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία των υπαλλήλων της Παπαστράτος, με τους διευθυντές λιανικής πώλησης σε όλα τα κέντρα εξυπηρέτησης. Αναλυτικότερα, τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της διασύνδεσής τους, ήταν τα καινοτόμα λογισμικά Slack και Jira (Found.ation,2018).

Ακόμη, η Παπαστράτος – PMI όπως διαφαίνεται χάραξε μια ορθή πορεία για το δρόμο του ψηφιακού μετασχηματισμού, αν αναλογιστεί κάνεις πως μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα με τη βοήθεια των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων, την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), έχουν καταφέρει από μια αγορά που λειτουργούσε μόνο με τους λιανοπωλητές να είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία στον κλάδο με αυτές τις λειτουργίες (Source: BCG,Found.ation). Ειδικότερα, όσον αφορά την στρατηγική CRM, η εταιρεία κατάφερε να είναι σε θέση εκτός από τη διάθεση του κλασικού τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών, να υιοθετήσει πρακτικές επίλυσης προβλημάτων και ερωτημάτων των πελατών μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών ιστοσελίδων φροντίδας των πελατών (Source: customercare), ενώ ταυτόχρονα να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των πελατών με τη χρήση διάφορων πρακτικών (segmentation, 1:1 ή personalization) και την υλοποίηση προγραμμάτων επιστροφής χρηματικής αξίας ή προσφοράς καλύτερων προϊόντων για τους καταναλωτές (Source: IQOS, Ι.Χ Βαγγελάτος, Ν.Β. Γεωργόπουλος, Ε.Δ. Κοπανάκη, Μ.Α. Πανταζή, Χ.Θ. Νικολαράκος, 2013. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν προγραμματισμός & σχεδίαση. Αθήνα). 

Η Παπαστράτος – PMI, πλέον ως ψηφιακή εταιρεία, συνειδητοποίησε πως έπρεπε να δημιουργήσει κανάλια επικοινωνίας όχι μόνο για τους πελάτες της, αλλά για οποιονδήποτε θα ήθελε να μάθει περισσότερα για την εταιρεία και τα προϊόντα της. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, να δημιουργήσει το ψηφιακό της αποτύπωμα στο Facebook και στο LinkedIn (Source: Digital Transformation), ώστε να ενισχύσει την παρουσία της στα Social Media μέσω της μαζικής επικοινωνίας και της ανταλλαγής εταιρικών μηνυμάτων. Αυτά τα δυναμικά κανάλια επικοινωνίας διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο για την προώθηση εταιρικών μηνυμάτων, του επιχειρηματικού οράματος και κατά συνέπεια των μη καπνικών προϊόντων της Παπαστράτος.

Επιπρόσθετα, πλέον, τα μη καπνικά προϊόντα της διατίθενται άμεσα στο καταναλωτικό κοινό μέσω διαφόρων καναλιών διανομής της επιχείρησης. Αυτά τα κανάλια διανομής, αποτελούνται είτε από φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα της εταιρείας, είτε από μεγάλες αλυσίδες πολυκαταστημάτων τεχνολογίας. Για την ακρίβεια, οι καταναλωτές μπορούν να προμηθευτούν τα μη καπνικά προϊόντα με τους εξής τρόπους:

  • Με μια επίσκεψη στην ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για τα προϊόντα IQOS με διεύθυνση https://gr.iqos.com/ .
  • Με την εύρεση των καταστημάτων IQOS μέσω της εφαρμογής «IQOS Connect» ή την απευθείας επίσκεψη σε κάποιο από τα αμέτρητα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα στο δίκτυο καταστημάτων Public και Γερμανός.
  • Με μια επίσκεψη σε περισσότερα από 26 Experience IQOS Stores στην Αττική αλλά και άλλες πόλεις της Ελλάδας όπως είναι η Καλαμάτα, η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, η Κοζάνη κτλ. (Source: IQOS Stores). 

Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

H Philip Morris International μαζί με την ελληνική θυγατρική της Παπαστράτος συνειδητοποίησαν πως για να παραμείνουν στο βάθρο των ηγετών της καπνοβιομηχανίας, έπρεπε να αναπροσαρμόσουν τις ήδη υπάρχουσες στρατηγικές τους και να δημιουργήσουν νέους συνδυασμούς πρωτοπόρων πρωτοβουλιών και στρατηγικών, έτσι ώστε να χαράξουν την δική τους πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Πιο συγκεκριμένα, η Παπαστράτος – PMI στην προσπάθεια της να επιταχύνει τη διαδικασία της ψηφιακής αλλαγής της, έκρινε πως η καταλληλότερη στρατηγική για να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα ήταν μέσω του συνδυασμού σχεδιαστικών λύσεων και της δημιουργίας καινοτόμων εργαστηρίων (Innovation Labs/Innovation Bootcamps). Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύει τις προσπάθειές της για καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και την εύρεση νέων αγορών,  με απώτερο σκοπό να βάλει τεχνολογικά “εμπόδια” στους ανταγωνιστές της.

Σε αυτή την προσπάθεια για διαφοροποίηση από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές και για καινοτομία, η Παπαστράτος – PMI ύστερα από 88 χρόνια διακόπτει την παραγωγή καπνικών προϊόντων, λειτουργεί ως μια ελληνική startup επιχείρηση, υιοθετεί τη νοοτροπία των νεοφυών επιχειρήσεων και εισέρχεται σε νέες αγορές. Με την αξιοποίηση μιας μεγάλης επένδυσης 300 εκατ. ευρώ, δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα για ένα smoke-free κόσμο και δημιουργεί τις θερμαινόμενες ράβδους HEETS για το νέο τρόπο καπνίσματος μέσω των ηλεκτρικών συσκευών IQOS (Source: PMI).

Η αλλαγή του επιχειρηματικού της ρόλου από B2B σε B2C εταιρεία και η ένταξη αυτών των μοναδικών στο είδος τους καινοτόμων προϊόντων στο χαρτοφυλάκιο της, με την κατοχύρωση πάνω από 2900 πατέντες σχετικές με τα απαλλαγμένα από καπνό προϊόντα, ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιας Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της PMI στην Ελβετία για τη δημιουργία των IQOS προϊόντων. Τα βασικότερα στοιχεία για αυτήν την επιτυχή  επιστημονική μελέτη (Source: PMI) να είναι:

  • η συνολική επένδυση περισσότερων από 7.2 δις σε R&D και
  • η συμμετοχή πάνω από 400 παγκόσμιας κλάσης κορυφαίων επιστημόνων.

Επομένως, βασική τροφοδότηση της Παπαστράτος ως νέας εταιρείας είναι η ψηφιοποίηση, το επιχειρηματικό πνεύμα και η ευελιξία. Ωστόσο, ήταν επιτακτική η ανάγκη της Παπαστράτος – PMI να επωφεληθεί από το οικοσύστημα των startup επιχειρήσεων εν όψει της επιτάχυνσης του ψηφιακού της μετασχηματισμού, με το εγχείρημα αυτό να εκπληρώνεται είτε ξεκινώντας διάφορες συνέργειες και δουλεύοντας άμεσα με άλλες νεοσύστατες επιχειρήσεις ή έμμεσα με τους συνεργαζόμενους επιχειρηματίες της.

Μερίδιο αγοράς – Κέρδη

Η διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού σε συνδυασμό με την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου και την ανάπτυξη ηλεκτρονικής ιστοσελίδας και της εφαρμογής “IQOS Connect» ειδικά για τα προϊόντα IQOS, φαίνεται πως ενίσχυσε την εικόνα και αύξησε τις πωλήσεις της Παπαστράτος – PMI με την προσέλκυση των δυνητικών πελατών της. 

Πιο συγκεκριμένα, τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018 για τη θυγατρική της PMI δείχνουν να πέτυχε αύξηση των πωλήσεων κατά 22%, με τις καθαρές πωλήσεις να ανέρχονται περίπου στα 321 εκατ. ευρώ, τα μικτά κέρδη σχεδόν να διπλασιάζονται από 52,4 εκατ. ευρώ στα 119,1 εκατ. ευρώ και τα εναπομείναντα ταμειακά διαθέσιμα σε 95 εκατ. ευρώ (Source: FY2019, IQOS Share).

Στην ίδια κατεύθυνση, με ανοδική πορεία κινήθηκε και το μερίδιο των προϊόντων IQOS στην εγχώρια αγορά, αφού, κατά το εξάμηνο του 2019, το μερίδιο της Παπαστράτος για τα μη καπνικά προϊόντα αυξάνεται πάνω από το διπλάσιο σε σχέση με πέρυσι, από 4% σε 8,1%. Αναφορικά με τη χρήση του 2020, η διοίκηση της Παπαστράτος αναφέρει ότι η πανδημική κρίση θα επηρεάσει τα έσοδά της. Ωστόσο, αξίζει να τονιστεί, πως η ελληνική επίδοση αυτών των προϊόντων αποτέλεσε σε διεθνές επίπεδο την τρίτη καλύτερη, μετά την Λιθουανία και την Ιαπωνία και αποσπάστηκε το βραβείο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της χρονιάς» στην απονομή των Βραβείων BIZZ Awards 2019 (Source:IQOS Profits).

Ανακεφαλαιώνοντας, η διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού απέδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα, στις πωλήσεις, στην αύξηση του μεριδίου της αγοράς και στην ανάπτυξη της καταναλωτικής βάσης, αναβαθμίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την εικόνα και το brand name της εταιρείας. Όμως, το κυριότερο από όλα, ήταν η επίδραση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τρόπο λειτουργίας των εργαζομένων και στη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος.

Συμπεράσματα

Σε περιόδους αλλαγών, η Παπαστράτος τόλμησε να φέρει κάτι ολοκληρωτικά καινούργιο στην αγορά και να χαράξει νέα πορεία. Η επιχείρηση και η μητρική της οικοδόμησαν το φιλόδοξο όραμά τους με μοναδικό σκοπό να προσφέρουν ένα καλύτερο μέλλον στους καταναλωτές τους, μέσω της παραγωγής της νέας σειράς επαναστατικών προϊόντων, αλλά συγχρόνως επιδίωξαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό  του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Έτσι, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πρακτικών CRM και των social media, κατάφερε να “διαταράξει” την ελληνική αγορά.

Παρ’όλα αυτά, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αγωνίζονται αδιάλειπτα για να συμμετάσχουν στο ταξίδι προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το ταξίδι αυτό, είναι δύσκολο για αυτό απαιτούνται τεράστιες προσπάθειες και μπορεί να αποβεί πολυδάπανο, αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να θεωρείται μόνο ως μια εξαιρετική επένδυση για το μέλλον. Παραδείγματα εταιρειών σαν της ηγέτιδας επιχείρησης  Παπαστράτος – PMI, είναι διαφωτιστικά και ώθησαν και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, όπως την British American Tobacco, να την ακολουθήσουν (Source: BAT Strategy portfolio).

Γίνεται, λοιπόν, εύκολα αντιληπτό πως η υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού προσφέρει ξεχωριστές ευκαιρίες και δεν είναι απλά μια προσπάθεια αυτοματοποίησης των λειτουργιών της επιχείρησης. Είναι μια διαδικασία που αποβλέπει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στην παραγωγή αξίας, τόσο για την εταιρεία όσο και για τον καταναλωτή. Επομένως, είναι απαραίτητη η καθολική κινητοποίηση του εργατικού δυναμικού της Παπαστράτος – PMI για τη βελτίωση της λειτουργικής της υποδομής και την επίτευξη των στόχων του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.

Βιβλιογραφία

Ι.Χ Βαγγελάτος, Ν.Β. Γεωργόπουλος, Ε.Δ. Κοπανάκη, Μ.Α. Πανταζή, Χ.Θ. Νικολαράκος / Ηλεκτρονικό Επιχειρείν προγραμματισμός & σχεδίαση, Εκδόσεις Ε. ΜΠΕΝΟΥ, (Αθήνα 2013).

Σ. Εμμανουήλ, “Εργαλείο ανάπτυξης ο μετασχηματισμός Παπαστράτος: Ο γενικός διευθυντής HR, Γ. Παρτσακουλάκης, αναλύει στη «Ν» το σχέδιο εφαρμογής των επενδύσεων της εταιρείας”, 21 Μαΐου 2018.

C. Bendotti, “Our people help lead our transformation ”, (24 Jan 2019).

  FOUND.ATION & EIT Digital, Digital Transformation in Greece , (2018).

Marketing Week Online Team, “Παπαστράτος: «Η επαφή με τον καταναλωτή είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι» ”, (Ιούλιος 2018).

M. Ακριβού, Παπαστράτος: Η ομάδα που οδηγεί την εταιρεία στη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας της, (Οκτώβριος 2018).

PMI Our Transformation, “How PMI leverages digital printing to accelerate towards a smoke-free future ”, (22 Nov 2019).

Πώς η ελληνική θυγατρική της Philip Morris International παράγει ανατρεπτική καινοτομία”, (Οκτώβριος 2019).

IQOS

Banking news, “Βραβευμένη συνεργασία για τη Threenitas στα Ε-volution Awards”, (Δεκέμβριος 2019).

M. Ακριβού, “Χρ. Χαρπαντίδης: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η καινοτομία είναι πηγαία ανάγκη”, (Ιούνιος 2020).

Simon Chapman, “Ten questions skeptics often ask PMI”, (20 Mar 2019).

G. Westerman, C. Calméjane, D. Bonnet, P. Ferraris & A. McAfee, “DIGITAL TRANSFORMATION: A ROADMAP FOR BILLION-DOLLAR ORGANIZATIONS”, MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting (2011).

Tour Market,“Digital Transformation και οι ελληνικές επιχειρήσεις”, (Δεκέμβριος 2019).

Δ.Θωμαδάκης,“Digital Transformation in Greece 2018: πόσο έχει προοδεύσει η χώρα μας”, (Δεκέμβριος 2018).

George Westerman, Didier Bonnet, and Andrew McAfee , “The Nine Elements of Digital Transformation”, (January 07, 2014).

Clint Boulton, “Phillip Morris CTO scraps bimodal IT for consumer-centric model”, (Dec 17, 2020).