Το 24ο Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων (ΠΚΝ), η μακροβιότερη προσομοίωση διαλόγου και προβληματισμού της χώρας που διοργανώνεται από την SAFIA, ολοκληρώθηκε έπειτα από πέντε έντονες αλλά όμορφες μέρες, την Κυριακή 23 Μαΐου 2021. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, 10 επιτροπές, αποτελούμενες από φοιτητές και μαθητές, εργάστηκαν με ζήλο πάνω σε διεθνολογικά θέματα με κεντρικό άξονα τον επαναπροσδιορισμό της αξίας της Ελευθερίας.

Χάρη στην αμέριστη βοήθεια και στήριξη σημαντικών Ακαδημαϊκών του κλάδου, εξασφαλίστηκε για άλλη μία χρονιά η επιστημονική εγκυρότητα των κειμένων και των εισηγήσεων. 

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τα πορίσματα των 10 Επιτροπών του 24ου ΠΚΝ :