της Κατερίνας Στυλιανουδάκη, Ερευνήτριας της Ομάδας Κοινωνικών Ζητημάτων

Ποιος ψεύδεται;

Ένα σημαντικό μέρος της μελέτης που πραγματοποιήθηκε αναφορικά με την κοινωνικοοικονομική προέλευση του ψέματος προέρχεται από την Bella DePaulo. Επιθεώρησε 77 φοιτητές και 70 δημογραφικά διαφορετικά άτομα από την κοινότητα. Ένα ψέμα χαρακτηρίστηκε ως σκόπιμη προσπάθεια παράπλανησης κάποιου και η κοινωνική επικοινωνία ως συνεργασία/αλληλεπίδραση με έναν άλλο άνθρωπο για περίπου 10 λεπτά. Η DePaulo και άλλοι ανέλυσαν περίπου 1500 αλληλεπιδράσεις ψεύδους. Διαπίστωσε ότι τα άτομα εξαπατούσαν περίπου το 33% των ατόμων με τα οποία συσχετίστηκαν. Ως επί το πλείστον, είπαν ψέματα σε εκείνους με τους οποίους δεν ένιωθαν κοντά εκτός από τις προσωπικές σχέσεις. Περιέργως, δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ του φύλου στην ποσότητα ή τη φύση των ψεμάτων τους (DePaulo, Kashy, Kirkendol, Wyer & Epstein, 1996).

Η σύνδεση του πλαισίου των ανακριτικών τεχνικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα

Σύμφωνα με τις αρχές που διακηρύσσονται στα Ηνωμένα Έθνη, η αναγνώριση των ίσων και αναφαίρετων δικαιωμάτων όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας είναι το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο, και η αναγνώριση των δικαιωμάτων προέρχεται από την εγγενή αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Η αναζήτηση του ψεύδους μέσω ανακριτικών μεθόδων αποκτά μία άλλη διάσταση στο πεδίο των ενόπλων συρράξεων. Συναφώς, ένα άρθρο που υπάρχει και στις τέσσερις ανθρωπιστικές Συμβάσεις της Γενεύης του 1949, το κοινό άρθρο 3, ορίζει τις βασικές υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται καταρχήν στις ένοπλες συρράξεις μη διεθνούς χαρακτήρα, αλλά και στις διεθνείς στο μέτρο που έχουν αποκτήσει εθιμικό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, απαγορεύει τη βία κατά της ζωή και του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών, του ακρωτηριασμού, της σκληρής μεταχείρισης και των βασανιστηρίων, της οργής κατά της προσωπικής αξιοπρέπειας, και ιδίως της ταπεινωτικής και ταπεινωτικής μεταχείρισης (Allen, 2007). Επιπλέον, σημαντική είναι συναφώς και η Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων, σύμφωνα με την οποία κάθε Κράτος Μέρος πρέπει να διατηρεί υπό συστηματικούς ελέγχους κανόνες ανάκρισης, οδηγίες, μεθόδους και πρακτικές πολέμου, καθώς και ρυθμίσεις για την κράτηση και τη μεταχείριση προσώπων που υπόκεινται σε οποιαδήποτε μορφή σύλληψης, κράτησης ή φυλάκισης σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία του, με σκοπό την πρόληψη τυχόν περιπτώσεων βασανιστηρίων (άρθρο 11 Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων).

Ανίχνευση εξαπάτησης

Η ανίχνευση εξαπάτησης αναφέρεται στις ερευνητικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται, για να αποφασιστεί η ειλικρίνεια και η εγκυρότητα των λόγων ενός ατόμου. Αυτό αποφασίζεται γενικά μέσω της σκέψης ορισμένων κοινωνικών και φυσιολογικών σημείων εξίσου μεγαλύτερων σχετικών και καταστάσεων πληροφοριών. Η ανίχνευση ψεύδους υπήρξε συστατικό των επαγγελμάτων στο ποινικό δίκαιο και στον κλινικό τομέα. Οι αξιωματούχοι της αστυνομίας ασχολούνται με τη διευθέτηση των παραβιάσεων και τη διάκριση των πραγματικών περιστατικών, οι δικαστές ασχολούνται με την εγγύηση της δικαιοσύνης που εξαρτάται από αυτές τις πραγματικότητες, και οι κλινικοί εμπειρογνώμονες ενδιαφέρονται για την αλήθεια να παρέχουν σωστή θεραπεία και να χρησιμοποιούν καλύτερα στοιχεία. Στο ψυχικό περιβάλλον, η γνησιότητα ενός ασθενούς σχετικά με τις παρενέργειές του είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή διάγνωση, τη συνταγογράφηση θεραπείας και την αξιολόγηση κινδύνου (Ford, 2006).

Πρώιμη τεχνολογία

Ο Φρόιντ είχε αναφέρει ότι ένα άτομο που ψεύδεται δεν είναι απαραίτητο να μιλήσει, μπορεί να δείξει την αλήθεια από τα δάχτυλά του (Φρόιντ, 1959). Το 1983, ο Λιούις Τόμας είχε αναφέρει ότι ένα άτομο που λέει ψέματα, έχει κάποιες ενδείξεις ότι λέει ψέματα (Thomas, 1983). Η υπόθεση είναι ότι το ψέμα αναστατώνει την κανονική ομοιόσταση του σώματος. Κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, καθώς η λογική σκέψη μετατράπηκε σε σημαντική ιδέα και τα στοιχεία θεωρήθηκαν θεμελιώδη για μια διαμάχη, οι εμπειρογνώμονες άρχισαν να κάνουν πρόβλεψη για όλο και πιο τυποποιημένη ανίχνευση ψευδών. Στα τέλη του δέκατου όγδοου αιώνα, ο Franz Joseph Gall άρχισε να εξερευνά διαφορετικές οδούς σχετικά με το σχήμα και τη μορφή του κεφαλιού (Van Wyhe, 2002), προκαλώντας μια πιο πειραματικά βασισμένη στρατηγική για την ανίχνευση ψεμάτων. 

Φρενολογία και πολύγραφος

Η φρενολογία ήταν διάσημη τον δέκατο ένατο αιώνα, ειδικά καθώς η επιστήμη του εγκεφάλου προκάλεσε σκέψεις ότι η φυσική και τα πρότυπα συμπεριφοράς στον χαρακτήρα ενός ατόμου μπορεί να είναι χρήσιμα για να αποφασίσουν εάν κάποιος τείνει να είναι ψεύτης. Η Eliza Farnham το 1840, χρησιμοποίησε τη φρενολογία με σκοπό την κατανόηση της εγκληματικής συμπεριφοράς (Ford, 2006). Πιθανώς το πιο διάσημο από όλα και το πρώτο που χρησιμοποίησε φυσιολογικά μέτρα για τον έλεγχο της εξαπάτησης είναι ο πολύγραφος. Ο Cesare Lombrosο, στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, ήταν το κύριο άτομο που εξερεύνησε σχετικά με τον καρδιακό παλμό και τον παλμό ως δείκτες της τιμιότητας (Lykken, 1981). 

Micro-expressions

Η φρενολογία έγινε αμέσως ανεπιθύμητη, κυρίως για την απουσία επιστημονικής απόδειξης, ωστόσο οι τρέχουσες τεχνικές παρατήρησης μπορεί να μην είναι ουσιαστικά αξιόπιστες. Ο Paul Ekman, ειδικός στην αναγνώριση προσώπου, ηγήθηκε μιας εξέτασης το 1991 που αναγνώρισε θέματα σε ένα εύρος επαγγελμάτων που συνδέονται τακτικά με την ανίχνευση ψεμάτων. Ο Ekman καθόρισε την ακρίβεια ανίχνευσης ψευδών αυτών των ανθρώπων (Ekman & O’Sullivan, 1991). Ο Ekman έχει απεικονίσει διάφορες προσεγγίσεις για να παρακολουθήσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου κάποιου και να αναγνωρίσει εάν είναι αληθινά. 

Γραφολογία, ορός αλήθειας και ύπνωση

Επιπλέον, η γραφολογία χρησιμοποιήθηκε και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στον καθορισμό των χαρακτηριστικών, για παράδειγμα, της εξαπάτησης κοιτάζοντας τη γραφή ενός ατόμου. Για παράδειγμα, οι γραφολόγοι εξετάζουν το μέγεθος, την κλίση, το σχήμα και την πίεση της σύνθεσης στη σελίδα (McNichol, 1994). Ο ορός αλήθειας παρουσιάστηκε κατά τη δεκαετία του 1930 ως μια θεραπεία που ονομάζεται ναρκωτική ανάλυση (Fackler, Anfinson & Rand, 1997). Το Ανώτατο Δικαστήριο, το 1963 αποφάσισε ότι η εξομολόγηση με τη χρήση του ορού αλήθειας ήταν ένα είδος βασανισμού και, παράλληλα, παράνομη. Η ύπνωση έχει προταθεί ως πιθανή προσαρμογή στην ανίχνευση ψεμάτων, αλλά υπάρχει περιορισμένη έρευνα εδώ. Τα άτομα είναι έτοιμα να βρεθούν υπό ύπνωση και να έχουν αδιάκριτες φυσιολογικές αντιδράσεις από όταν συνειδητοποιούν (Kinnunen, Zamansky & Block, 1994). Πιο συγκεκριμένα, η ύπνωση έχει χρησιμοποιηθεί για να αναζωογονήσει ή να βελτιώσει τη μνήμη ενός μάρτυρα για ένα αδίκημα (Scoboria, Mazzoni, Kirsch & Milling, 2002).

Σύγχρονη τεχνολογία

Με την καινοτόμο τεχνολογία, έχουν αναπτυχθεί νέες μέθοδοι με την τελευταία ανίχνευση ψεμάτων, για παράδειγμα, το fMRI που τοποθετεί τους παραβάτες σε μαγνητισμένο σωλήνα (Langleben & Moriarty, 2013). Επίσης, οι EEG, ERP ή fNIRS που διασυνδέουν καλώδια στο κεφάλι των παραβατών για να εντοπίσουν τα εγκεφαλικά κύματα (Meijer, Verschuere, Gamer, Merckelbach & Ben-Shakhar, 2016). Επιπλέον, όργανα που παρατηρούν τη φωνή, το ρυθμό και την οικειότητα (Scherer, Schuller & Elkins, 2017) και τεχνικές ανάκρισης, όπως το Guilty Knowledge Test και Control Question Test, στο οποίο οι ύποπτοι εξετάζονται σχετικά με αδικήματα, ενώ η αντίδρασή τους εκτιμάται (Verschuere, Ben-Shakhar & Meijer, 2011).

Control Question Test 

Ο σχεδιασμός της έρευνας που χρησιμοποιείται γενικά από την εξουσιοδότηση νόμου είναι το Control Question Test (Reid, 1947). Σε αυτό το τεστ, ο ύποπτος απαντά σε λογικές ερωτήσεις και ερωτήσεις ελέγχου ενώ καταγράφονται φυσιολογικές απαντήσεις. Οι απαντήσεις σε αυτήν την έρευνα συγκρίνονται με αυτές που προκαλούνται από τις ερωτήσεις ελέγχου. Η μέθοδος συλλογισμού πίσω από το CQT είναι ότι για τον ένοχο οι σχετικές ερωτήσεις θα αντιπροσωπεύουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο και στη συνέχεια θα προκαλέσουν τις πιο σημαντικές φυσιολογικές αντιδράσεις. Από την άλλη πλευρά, για έναν αθώο θεωρείται ότι τα ερωτήματα ελέγχου είναι γενικά εχθρικά και αυτές οι ερωτήσεις θα προκαλέσουν τις πιο σημαντικές φυσιολογικές αντιδράσεις (Offe & Offe, 2007). Στο επίκεντρο της συζήτησης που περιλαμβάνει το CQT είναι η γενική υπόθεση ότι τα σχετικά ερωτήματα θα προκαλέσουν πιο σημαντικά συναισθήματα μόνο σε ένοχους. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυτή η υπόθεση δεν έχει καμία προϋπόθεση στην ψυχική έρευνα, ούτε πείθει στην εσωτερική λογική της (Fiedler, Schmid & Stahl, 2002; Iacono, 2008). Είναι ουσιαστικά κατανοητό ότι ένα αθώο άτομο αντιλαμβάνεται τις σχετικές ερωτήσεις ως γενικά σχετικές και θα δείξει με αυτόν τον τρόπο τεράστιες αντιδράσεις (Meijer & Verschuere, 2017).

Guilt Knowledge Test 

Το Guilt Knowledge Test εξελίχθηκε από τον Lykken (Lykken, 1960). Αυτό το τεστ συνήθως αναφέρεται ως το κρυφό τεστ πληροφοριών (Verschuere, BenShakhar & Meijer, 2011). Σε αντίθεση με το CQT, η Δοκιμή Κρυφών Πληροφοριών (CIT) δεν υπολογίζει την εξαπάτηση, αλλά προσπαθεί να εξακριβώσει εάν ένας ύποπτος έχει σχετικά δεδομένα με αδίκημα. Στο CIT, οι ερωτήσεις που παρουσιάζονται στον ύποπτο είναι τυχαία ακολουθούμενες από σχετικές ερωτήσεις και ερωτήσεις ελέγχου. Αυτές οι ερωτήσεις ελέγχου επιλέγονται με τον τελικό στόχο ότι ένας αθώος δεν θα έχει την επιλογή να τις διαχωρίσει από τις σχετικές ερωτήσεις. Αντίθετα, ένας ένοχος που γνωρίζει τις λεπτομέρειες του αδικήματος θα ήξερε να διαχωρίζει μεταξύ των σχετικών ερωτήσεων και των ερωτήσεων ελέγχου και οι σχετικές ερωτήσεις θα προκαλέσουν σημαντικές φυσιολογικές αντιδράσεις, για παράδειγμα, μείωση της αναπνοής και αλλαγές στον παλμό (Meijer, Selle, Elber & Ben‐Shakhar, 2014). Το CIT αντιμετώπισε μερικές από τις κύριες επικρίσεις για το CQT, πιο αξιοσημείωτο τον κίνδυνο ψευδώς θετικού αποτελέσματος (Meijer & Verschuere, 2017).

FMRI

Το CQT είναι γενικά ελαττωματικό, καθώς ο έλεγχος και οι σχετικές ερωτήσεις έρχονται σε αντίθεση με πολλές διαφορετικές πτυχές εκτός από την εξαπάτηση. Το CIT είναι ένα ουσιαστικό τεστ για τον εντοπισμό πληροφοριών, αλλά όχι για την ανίχνευση εξαπάτησης. Στην πραγματικότητα, η μέθοδος του FMRI εξαρτήθηκε από τις ανακαλύψεις του Spence (Spence et al., 2001). Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι το ψέμα σχετίζεται με τη δράση στις αριστερές πλευρικές προμετωπικές (left ventrolateral prefrontal), δεξιές πλευρικές προμετωπικές (right ventrolateral prefrontal) και μεσαίες πρόωρες περιοχές (middle premotor areas). Αυτό το παράδειγμα οδήγησε τους επιστήμονες στο λόγο ότι η εξαπάτηση περιλαμβάνει την απόκρυψη της πραγματικότητας, τον έλεγχο της αντίδρασης και την παρατήρηση. Η χρήση της απεικόνισης του εγκεφάλου για την αναγνώριση της εξαπάτησης έχει αυξήσει την προσοχή κατά την τελευταία δεκαετία. Στις προηγούμενες μακρές περιόδους διερεύνησης του fMRI ήταν οι κλινικές αρχές που δοκίμασαν την εξαπάτηση με την προσέγγιση των σαρωτών fMRI και είναι υπεύθυνες για ένα σημαντικό μέρος της εργασίας (Kozel et al., 2004). Σε μεταγενέστερο στάδιο, οι νευροεπιστήμονες και οι ερευνητές συσχετίστηκαν με τον τομέα. Ανακάλυψαν, μια νέα ανίχνευση εξαπάτησης που ονομάζεται fMRI, η οποία ξεχωρίζει από τον πολυγράφο και αναμένεται αναμφίβολα ότι το fMRI μπορεί να επικρατήσει στις ανεπάρκειες του πολυγράφου (Farah, Hutchinson, Phelps & Wagner, 2014; Kozel et al., 2004).

Voice Stress Analysis

Η ανάλυση του φωνητικού στρες παρατηρήθηκε από την ένοπλη δύναμη των ΗΠΑ. Όταν ένα άτομο αισθάνεται άγχος, το σώμα αυξάνει τους μυς του. Αυτές οι αντιδράσεις στο άγχος προκαλούν αλλαγή στις ακουστικές ιδιότητες εξετάζοντας τη φωνή και παρακολουθώντας αν ένα άτομο ψεύδεται. Σήμερα, αυτή η υπόθεση αναλαμβάνει έναν κρίσιμο ρόλο στην ανακάλυψη διαφορετικών συναισθημάτων. Σε κάθε περίπτωση, το πλεονέκτημα του VSA έναντι του πολυγράφου είναι ότι χρειάζεται λιγότερος χρόνος για μια συνεδρία (Kuttruff, 2007). Επιπλέον, δεν υπάρχουν αισθητήρες προσαρτημένοι στο σώμα όπως στον πολυγράφο, μόνο ένα μικρόφωνο. Ο τρόμος των μικρο μυών αναλαμβάνει καθοριστικό ρόλο στην ανακάλυψη της εξαπάτησης. Η εμφάνιση του στρες επηρεάζει αυτούς τους μυϊκούς τρόμους, οι οποίοι αλλάζουν τις τιμές του βήματος. Οι ανακαλύψεις από την έρευνα προτείνουν ότι όταν ένας ύποπτος λέει ψέματα ή ισχυρίζεται ότι λέει ψέματα, ο ύποπτος μπορεί να αισθάνεται άγχος και να αλλάξει τον τόνο της φωνής του (Kaur, Juglan & Sharma, 2018).

Επίλογος

Εν κατακλείδι, ο άνθρωπος πάντα αναζητούσε έναν τρόπο να εντοπίσει εάν κάποιος ψεύδεται. Έτσι, οι τεχνολογίες έχουν εξελιχθεί και είναι δυνατόν να εντοπίσουμε ψέματα, αλλά με περιορισμούς. Υπάρχουν συναισθηματικές και γνωστικές ικανότητες που πιθανώς υποστηρίζουν και διευκολύνουν την ανίχνευση τυχόν προσπαθειών εξαπάτησης. Ένας παράγοντας μπορεί να είναι η Θεωρία του Νου (ToM), η οποία είναι η ικανότητα να κατανοούν τις ψυχολογικές καταστάσεις των άλλων και να προβλέπουν τη συμπεριφορά τους (Premack & Woodruff, 1978). Ένας άλλος πιθανός παράγοντας στην ανίχνευση εξαπάτησης είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Οι ερευνητές δείχνουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη απεικονίζει διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές ικανότητες που προσεγγίζουν την παρατήρηση, την κατανόηση και τη χρήση συναισθημάτων (Ciarrochi, Chan & Caputi, 2000). Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό στην ανίχνευση εξαπάτησης ότι η ικανότητα να αντιλαμβάνονται τις εκφράσεις του προσώπου ταυτίστηκε με την ανίχνευση συναισθηματικών ψεμάτων (Warren, Schertler & Bull, 2009). Οι σύγχρονες τεχνολογίες έχουν συμβάλει στην καλύτερη ανίχνευση ψεμάτων με μικρότερα ποσοστά λάθους και όσο αναπτύσσεται τόσο πιο σίγουροι θα είναι οι ερευνητές για τα αποτελέσματα και για την μελλοντική επιτυχία τους.

Βιβλιογραφία

Allen, S. (2007). Leave no marks: Enhanced interrogation techniques and the risk of criminality. Physicians for Human Rights.

Ciarrochi, J. V., Chan, A. Y., & Caputi, P. (2000). A critical evaluation of the emotional intelligence construct. Personality and Individual differences28(3), 539-561. Available here

DePaulo, B. M., Kashy, D. A., Kirkendol, S. E., Wyer, M. M., & Epstein, J. A. (1996). Lying in everyday life. Journal of personality and social psychology70(5), 979. Available here

Ekman, P., & Friesen, W. V. (1978). Facial action coding systems. Consulting Psychologists Press.

Ekman, P., & O’Sullivan, M. (1991). Who can catch a liar?. American psychologist46(9), 913. Available here

Fackler, S. M., Anfinson, T. J., & Rand, J. A. (1997). Serial sodium amytal interviews in the clinical setting. Psychosomatics38(6), 558-564. Available here

Farah, M. J., Hutchinson, J. B., Phelps, E. A., & Wagner, A. D. (2014). Functional MRI-based lie detection: scientific and societal challenges. Nature Reviews Neuroscience15(2), 123-131. Available here

Fiedler, K., Schmid, J., & Stahl, T. (2002). What is the current truth about polygraph lie detection?. Basic and Applied Social Psychology24(4), 313-324. Available here

Ford, E. B. (2006). Lie detection: Historical, neuropsychiatric and legal dimensions. International Journal of Law and Psychiatry29(3), 159-177. Available here

Freud, S. (1959). Psycho-analysis. In The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XX (1925-1926): An Autobiographical Study, Inhibitions, Symptoms and Anxiety, The Question of Lay Analysis and Other Works (pp. 259-270).

Iacono, W. G. (2008). Effective policing: Understanding how polygraph tests work and are used. Criminal Justice and Behavior35(10), 1295-1308. Available here

International Committee of the Red Cross (n.d.). The Geneva Conventions of 12 August 1949. Available here

Kaur, J., Juglan, K. C., & Sharma, V. (2018, August). Voice stress analysis for Punjabi and Hindi database: Detection of deception. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2006, No. 1, p. 030022). AIP Publishing LLC. Available here

Kinnunen, T., Zamansky, H. S., & Block, M. L. (1994). Is the hypnotized subject lying?. Journal of Abnormal Psychology103(2), 184. Available here

Kozel, F. A., Revell, L. J., Lorberbaum, J. P., Shastri, A., Elhai, J. D., Horner, M. D., … & George, M. S. (2004). A pilot study of functional magnetic resonance imaging brain correlates of deception in healthy young men. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences16(3), 295-305. Available here

Kuttruff, H. (2007). Acoustics: an introduction. CRC Press.

Langleben, D. D., & Moriarty, J. C. (2013). Using brain imaging for lie detection: Where science, law, and policy collide. Psychology, Public Policy, and Law19(2), 222. Available here

Lykken, D. T. (1981). A tremor in the blood: Uses and abuses of the lie detector.* McGraw Hill. New York.

Lykken, D. T. (1960). The validity of the guilty knowledge technique: The effects of faking. Journal of Applied Psychology44(4), 258. Available here

McNichol, A., & Nelson, J. A. (1994). Handwriting analysis: Putting it to work for you. McGraw Hill Professional.

Meijer, E. H., Selle, N. K., Elber, L., & Ben‐Shakhar, G. (2014). Memory detection with the Concealed Information Test: A meta-analysis of skin conductance, respiration, heart rate, and P300 data. Psychophysiology51(9), 879-904. Available here

Meijer, E. H., & Verschuere, B. (2017). Deception detection based on neuroimaging: Better than the polygraph?. Journal of Forensic Radiology and Imaging8, 17-21. Available here

Meijer, E. H., Verschuere, B., Gamer, M., Merckelbach, H., & Ben‐Shakhar, G. (2016). Deception detection with behavioral, autonomic, and neural measures: Conceptual and methodological considerations that warrant modesty. Psychophysiology53(5), 593-604. Available here

Offe, H., & Offe, S. (2007). The comparison question test: Does it work and if so how?. Law and human behavior31(3), 291. Available here

Premack, D., & Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind?. Behavioral and brain sciences1(4), 515-526. Available here

Reid, J. E. (1947). A revised questioning technique in lie-detection tests. Journal of Criminal Law and Criminology (1931-1951)37(6), 542-547. Available here

Scherer, K. R., Schuller, B. W., & Elkins, A. (2017). Computational Analysis of Vocal Expression of Affect: Trends and Challenges. Social signal processing56. Available here

Scoboria, A., Mazzoni, G., Kirsch, I., & Milling, L. S. (2002). Immediate and persisting effects of misleading questions and hypnosis on memory reports. Journal of Experimental Psychology: Applied8(1), 26. Available here

Spence, S. A., Farrow, T. F. D., Herford, A. E., Wilkinson, I. D., Zheng, Y., & Woodruff, P. W. R. (2001). Behavioural and functional anatomical correlates of deception in humans. NeuroReport: For Rapid Communication of Neuroscience Research, 12 (13), 2849-2853.

Thomas, L. (1983). Late night thoughts on listening to Mahler’s Ninth Symphony New York. NY: Bantam Books.

Van Wyhe, J. (2002). The history of phrenology on the web. Retrieved February5, 2005.

Verschuere, B., Ben-Shakhar, G., & Meijer, E. (Eds.). (2011). Memory detection: Theory and application of the Concealed Information Test. Cambridge University Press.

Warren, G., Schertler, E., & Bull, P. (2009). Detecting deception from emotional and unemotional cues. Journal of Nonverbal Behavior33(1), 59-69. Available here