Κατηγορία: Περιβάλλον και Ενέργεια

103 Posts

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Επιστήμη και Τεχνολογία, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Περιβάλλον και Ενέργεια

Οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ΕΕ και η Ελλάδα στο τομέα ενεργειακής πολιτικής και οι προτάσεις για την αντιμετώπισής τους

πολιτική και διεθνείς σχέσεις, Άμυνα και Ασφάλεια, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΚΝ, Περιβάλλον και Ενέργεια

Κοινοποίηση Πορισμάτων Επιτροπών 26ου Πανελληνίου Κοινοβουλίου Νέων – «Η προστασία περιβάλλοντος στις ένοπλες συγκρούσεις: Πόσο επαρκής είναι η στάση της διεθνούς κοινότητας;»

πολιτική και διεθνείς σχέσεις, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, Επιστήμη και Τεχνολογία, Επικαιρότητα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Εξωτερική Πολιτική, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Περιβάλλον και Ενέργεια

Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ασφάλεια: Η περίπτωση του αγωγού East Med

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διεθνούς Δικαίου, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Περιβάλλον και Ενέργεια, κοινωνικά και ανθρωπιστικά ζητήματα

Διαδικασία παράβασης μέσω της Υπόθεσης του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου