Η προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

της Ελένης Μιχαήλου, Ερευνήτριας της Ομάδας Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η περιβαλλοντική κρίση αποτελεί ένα από τα κορυφαία προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η σύγχρονη ανθρωπότητα.

Διασυνοριακή Ατμοσφαιρική Ρύπανση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: νομικό πλαίσιο, επηρεαζόμενα κράτη μέλη, η αρχή ”ο ρυπαίνων πληρώνει” ως τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου.

της Ιωάννας Σινέμογλου, Ερευνήτριας της Ομάδας Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πρόλογος Ένα από τα πλέον σημαντικά σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης τόσο από τα κράτη,

Η βιομάζα ως βιώσιμος πόρος ενέργειας

της Ελένης Αλεξανδρή, Ερευνήτριας της Ομάδας Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ορισμός και πλεονεκτήματα  Η φωτοσύνθεση είναι, αδιαμφισβήτητα, μια βιοχημική διαδικασία κεφαλαιώδους σημασίας τόσο για τους φυτικούς

Η Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος σε συνάρτηση με τον Χάρτη του ΟΗΕ και το Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

της Κασσιανής Ντούβα, Ερευνήτριας της Ομάδας Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η υπόθεση της προστασίας του περιβάλλοντος των θαλασσών και των ωκεανών αποτελεί για τον 21ο αιώνα

Βιομηχανική Συμβίωση

της Δήμητρας Ραχμανίδη, Ερευνήτριας της Ομάδας Περιβάλλοντος & Ενέργειας Εισαγωγή Η βιομηχανική ανάπτυξη αποτελεί κινητήρια δύναμη για την τόνωση της οικονομίας των εκάστοτε κρατών παγκοσμίως.

Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επιρροή του Covid-19

της Παναγιώτας Πασσάκου, Ερευνήτριας της Ομάδας Περιβάλλοντος & Ενέργειας Εισαγωγή Το Σύστημα Εμπορίας των Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Η περιβαλλοντική πολιτική της Ελλάδας και το παράδειγμα της Σουηδίας

της Παναγιώτας Πασσάκου, Ερευνήτριας της Ομάδας Περιβάλλοντος & Ενέργειας Εισαγωγή  Η Ελλάδα έχει “κατηγορηθεί” ουκ ολίγες φορές για τη μη επίτευξη παγκόσμιων, αλλά και ενωσιακών

Η τάση του climate change litigation ως μορφή κινητοποίησης των πολιτών και η υπόθεση Urgenda

της Έλενας Μιχαήλου, Ερευνήτριας της Ομάδας Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κατά τις τελευταίες δεκαετίες οι νόμοι που κωδικοποιούν εθνικές και διεθνείς αξιώσεις στην κλιματική αλλαγή έχουν

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ DUMPING ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ MED QSR

της Κασσιανής Ντούβα, Ερευνήτριας της Ομάδας Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό ζήτημα για την διεθνή κοινότητα, καθώς συνδέεται άρρηκτα -πέρα

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία

της Κωνσταντίνας Κουραχάνη, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του εμπειρογνώμονα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, Ντιάρμιντ Κάμπελ-Λέντρουμ, η κλιματική αλλαγή μπορεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη απειλή

Παραβιάσεις του Δικαίου του Περιβάλλοντος από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

της Σοφίας Σταθούλη, Τις τελευταίες δεκαετίες, τα περιβαλλοντικά προβλήματα βρίθουν και οι συνακόλουθες παραβιάσεις του περιβαλλοντικού δικαίου είναι η μία σοβαρότερη από την άλλη. Κράτη-μέλη

Οι επιπτώσεις των σπάνιων γαιών στο περιβάλλον και στη διεθνή ασφάλεια.

του Στέφανου Ζώτου, Σήμερα, οι σπάνιες γαίες παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ασφάλειάς τους. Η ζήτησή

1 2 3 4