Κατηγορία: ΠΚΝ

15 Posts

πολιτική και διεθνείς σχέσεις, Άμυνα και Ασφάλεια, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΚΝ, Περιβάλλον και Ενέργεια

Κοινοποίηση Πορισμάτων Επιτροπών 26ου Πανελληνίου Κοινοβουλίου Νέων – «Η προστασία περιβάλλοντος στις ένοπλες συγκρούσεις: Πόσο επαρκής είναι η στάση της διεθνούς κοινότητας;»