Η διαχείριση της 2ης γενιάς μεταναστευτικού πληθυσμού: Σύγκριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η εκπαιδευτική πολιτική

της Στέλλας Μίτιλη, Ερευνήτριας της Ομάδας Κοινωνικών Ζητημάτων Τα τελευταία χρόνια και ιδίως από το 2015 είναι γνωστή η μεγάλη εισροή προσφύγων/μεταναστών στην Ευρώπη και