Εθνική Κυριαρχία και Ευρωπαϊκή Ένωση: έννοιες παράλληλες ή αντιφατικές;

από την Καλλιόπη Άννα Βακαλοπούλου, ερευνήτρια στην ομάδα «Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο» 1. Εισαγωγή Η έννοια της (εθνικής) κυριαρχίας επανέρχεται δυναμικά στον ευρωπαϊκό χώρο. Φαινόμενα όπως