Ασυνόδευτοι Ανήλικοι: Συντετριμμένα «όνειρα» σε ένα κατακερματισμένο σύστημα ασύλου

Αλεξάνδρα Καραΐσκου, Ερευνητική Ομάδα SAFIA – τομέας Ευρώπης/ Ευρωπαϊκής Ένωσης   Παρά την καταγραφόμενη μείωση των εισερχόμενων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη το

1 2