Συνθήκη Παρισίων και Συνδιάσκεψη Μαρακές για την κλιματική αλλαγή: Η πολιτική Γερμανίας – Γαλλίας

Ορέστης Μάτσας, Μέλος Ερευνητική Ομάδα SAFIA- τομέας Ευρώπης/ Ευρωπαϊκής Ένωσης   Σχεδόν ένα χρόνο μετά την «Συμφωνία των Παρισίων» και με αφορμή την πρόσφατη (7-18/11/2016)

1 2 3 4