Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η διατήρηση μιας online ιδιωτικότητας

από την Μαρία Κοτσώνη, ερευνήτρια της ομάδας «Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο» Πρόλογος Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει πλέον σε παγκόσμια κλίμακα το πιο οργανωτικά δομημένο και

1 2