Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στον ευρωπαϊκό χώρο: Το πρόγραμμα MARQuIS και το μοντέλο Donabedian

Ερευνητική Ομάδα «Κοινωνικά και Ανθρωπιστικά Ζητήματα» Χρήστος Τσαγκάρης, 4 Ιανουαρίου 2018   Εισαγωγή: Η Ευρώπη των ανοιχτών συνόρων ευνοεί ποίκιλες μορφές κινητικότητας. Η ιατρική κινητικότητα είναι

1 2 3 8