Η Οικονομική Άνοδος της Κίνας: Τάσεις, ευκαιρίες και προκλήσεις

από τον Τζόνη Τζανάρη, ερευνητή στην ομάδα «Οικονομικές Δυναμικές» 1. Σύντομη ιστορική αναδρομή των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων Ιστορικά, η Κίνα διαπνεόμενη από την πολιτισμική της