Το ζήτημα της πλαστικής ρύπανσης και η προσπάθεια χάραξης μιας ενωσιακής στρατηγικής για την άμβλυνσή του

από την Σοφία Σιλιβέρδη, ερευνήτρια στην ομάδα «Περιβάλλον και Ενέργεια» Τόνοι πλαστικών παράγονται κάθε έτος σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αν αναλογιστεί κανείς την ποσότητα των πλαστικών