Η τρέχουσα δημοσιονομική κρίση της Ιταλίας: αίτια και προκλήσεις

από τον Τζόνη Τζανάρη, ερευνητή στην ομάδα «Οικονομικές Δυναμικές» Ιστορική διαμόρφωση και εξέλιξη της κρίσης Η οικονομική κρίση της Ιταλίας ήρθε ξανά στο προσκήνιο χάρη στη ρήξη

Η Οικονομική Άνοδος της Κίνας: Τάσεις, ευκαιρίες και προκλήσεις

από τον Τζόνη Τζανάρη, ερευνητή στην ομάδα «Οικονομικές Δυναμικές» 1. Σύντομη ιστορική αναδρομή των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων Ιστορικά, η Κίνα διαπνεόμενη από την πολιτισμική της