Η κατοχύρωση και το κανονιστικό περιεχόμενο του δικαιώματος σε καθαρό πόσιμο νερό

από τη Μαρίνα Ρήγα, ερευνήτρια της ομάδας «Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο» Αντικείμενο πραγμάτευσης της παρακάτω εκπονειθήσης εργασίας είναι η κατοχύρωση και το κανονιστικό περιεχόμενο του

1 2 3