Πυρηνική ενέργεια: λύση στο περιβαλλοντικό πρόβλημα ή ένα επιπρόσθετο αγκάθι;

από τη Χάρι Παπαντωνάκη, ερευνήτρια στην υποομάδα «Περιβάλλον & Ενέργεια» Εισαγωγή Η πυρηνική ενέργεια είναι μία μορφή ενέργειας που υπάρχει μέσα στον πυρήνα του ατόμου.

Η «Σύγκρουση» Μοντέλων Ανάπτυξης Κίνας και Νορβηγίας και Προτάσεις για Κοινή Πολιτική στο πλαίσιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ερευνητική Ομάδα Μελέτης «Περιβαλλοντικά Ζητήματα» Παύλος Πετίδης , 7 Ιανουαρίου 2018   Εισαγωγή Η εποχή που η ανάπτυξη και η ενέργεια θεωρούνταν δύο τελείως διαφορετικοί